Domidrevo.eu používa na poskytovnie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasite.  Viac informácií.

.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

verzia 1. platná od 25.5.2018

Náš e-shop https://www.domidrevo.sk , spoločnost Domidrevo, s.r.o., IČO: 46785396, so sídlom: Hurbanova 1410/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Žilina, odd. Sro, vl.č.57152/L, (ďalej len „správca“) jasne a otvorene prehlasuje, ako spracovávame Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si tiež Zásady súborov cookies.

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. V záujmu transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame a za akým účelom, na akú dlhu dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva a veľa ďalšieho.

1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme. 

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neopravnenému prístupu k nim. Kedykoľvek Vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame. Pre overenie Vášho e-mailu využívame funkciu double opt-in.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujemeosobné údaje, ktoré nám poskytnete, v prvom rade, keď si něco objednávate, ďalej, keď sa na nás obrátite s otázkou, alebo poskytnete hodnotenie nákupu nebo tovaru. Osobné údaje, které nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje tak nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakupovať. Ako povinné osobné údaje Domidrevo spracúva osobné údaje fyzickej osoby( kontaktné informácie a platobné údaje) - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Domidrevo zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

Dobrovoľne nám poskytnete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. u registrácie, u zasielaní newsletteru, diskusie, recenzie a ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.

Ako Vaše osobné údaje využíváme?

Vaše údaje potrebujeme napríklad k následujúcim účelom:

 • Vytvoriť a spravovať Váš osobný účet (registrácia)
 • Spracovať Vaše objednávky, doručit tovar, vybaviť vrátenie tovaru, alebo ich reklamácie
 • Zasielať aktuálne informácie o stave Vašej objednávky prostredníctvom emailu
 • Kontaktovať vás v prípade problémov s doručením Vášho objednaného tovaru
 • Odpovedať na Vaše otázky a informovať Vás o nových a zmenených službách
 • Zasielať Vám obchodné informáciu o aktuálních akciách a zľavách (newsletter)
 • Spravovať Váš účet
 • Prevádzať analýzy, aby sme vám poskytli relevantný tovar
 • Skontrolovať Váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcích sa nakupovania a to najmä pre vyšie uvedené účely

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

 • pri nákupe s registráciou i bez registrácie Vaše údaje budeme uchovávať na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne bežať odo dňa, kedy uskutočníte poslednú objednávku,
 • pri hodnotení nákupu alebo tovaru po dobu troch rokov,
 • pri zasielaní obchodných informácií bez uskutočneného nákupu na dobu jedného roku,
 • alebo počas zákonom stanovenej doby (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov).

Následne budú Vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovávania osobních údajov.

2. Budeme vás chránit

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu Vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále upravujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Prístup k pracovnému počítaču je podmienený správnym heslom pre každého používateľa, rovnako ako správa Eshopu, emailovej schránky k Eshopu, ako aj účtovnému softvéru v prípade potreby vytvorenia faktúry. Počítač i Eshop sú zabezpečený antivírusom a Eshop pravidelne upgradpovaný na najnovšiu vyvinutú verziu.

3. Rozhodnite sa, koľko s nami zdieľate

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikace používáne. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúštajú chybové správy. V prípade, že sa Vám nepáči sledovovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásadách súborov cookies.

Udelený súhlas môžete odvolať taktiež kliknutím na odkaz „Odhlásiť Newsletter“ v zaslanom e-maily – „Newslettri“ alebo nás môžete kontaktovať na našej adrese: domidrevo@gmail.com, Tč: +421948282289.

4. Vyberáme poskytovateľov služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

 • Webový portál je umiestnený u certifikovaného internetového providera WebSupport, s.r.o., pre ktorého je bezpečnosť uchovávaných dát prvoradá.
 • Účtovný systém, ktorý používame, v prípade, že si žiadate vystaviť faktúru je Oberon, vyrobený  firmou: Exalogic, s.r.o., IČO:   36421499, DIČ: 2021861127, sídlo firmy: Bešeňová 189, 034 83  Bešeňová, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 15300/L, pre ktorého je bezpečnosť uchovávaných dát prvoradá.
 • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124., DIČ: 2021879959., IČ DPH: SK2021879959. Partizánska cesta 9, 97599, Banská Bystrica. Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sa, vl.č.803/S.

Prípadne ďalším poskytovateľom spracovatelských softwérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe nevyužíváme. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymeňujeme s tretími stranami za účelom obchodovania.

5. Aké sú vaše práva? 

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne jedenkrát za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávné alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtoníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzené spracovanie (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako i právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ si myslíte, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu: Domidrevo, s.r.o., Hurbanova 1410/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, email: domidrevo@gmail.com, Tč: +421948282289.

6. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.

Aj tie najdokonalejšie bezpečnostné systémy môžu však zlyhať v dôsledku neskúsenosti koncového používateľa, preto Vám dáme zopár rád ako zvýšiť bezpečnosť Vašich dát na internete.

Ako sa teda správať na internete bezpečne?

•           Chráňte svoj počítač - používajte antivírusový program, robte si záložné kópie dôležitých dokumentov, buďte opatrný na to, čo sťahujete z internetu

•           Chráňte seba – buďte obozretný keď zverejňujete osobné informácie, neposkytujte tretím stranám svoje heslá, nezdieľajte s nikým prístupové kódy k svojim emailovým schránkam.

Náš e-shop https://www.domidrevo.sk , spoločnost Domidrevo, s.r.o., IČO: 46785396, so sídlom: Hurbanova 1410/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Žilina, odd. Sro, vl.č.57152/L, (ďalej len „správca“) jasne a otvorene prehlasuje, ako spracovávame Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). 

V záujmu transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, ako a kedy používáme súbory cookies.  Na našom webe spracovávame súbory cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely a v prípade Vašho súlasu tiež pre personalizáciu reklám.